Denna gång höll vi till på Café Fågelsången, Café Varga hade stängt för planering. Det gick bra att vara där, kanske lite för högljutt i början, det var mycket folk på plats.

Det kom fram en önskan att gå lite vidare, inte bara träffas och prata. Två förslag kom fram:

  • Samla in idéer om gemensamma projekt som vi kan genomföra
  • Samla in idéer om arrangemang som vi kan ha på Café Varga.

Förslagen kan skickas till Palli som sprider dem till övriga i gruppen.

Nästa Kulturhäng blir på Café Varga tisdagen 13/2 klockan 16:00.