Axplock från banorna 1 till 3, lördagen 9 juni

Martin Michaelsen, Insane, startar helgens första åk.


Guðbjörn Grímsson, Turbo Tröllið


Ketil Johnsen, Kermitnation


Jörgen Paulsen, No Limit bjuder på en show!


Jörgen Paulsen, No Limit


Jörgen Paulsen, No Limit


Tuukka Laasonen, Linda


Ingólfur Guðvarðason, Guttinn


Tommi Löytynoja, Big Willy


Rolf Keiser, Terminator 2


Thomas Lundblad, DevilX


Jörgen Paulsen, No Limit


Bjarki Reynirsson, The Animal


Tommi Löytynoja, Big Willy tar en runda på två varv!


Tommi Löytynoja, Big Willy


Tommi Löytynoja, Big Willy


Tommi Löytynoja, Big Willy


Tommi Löytynoja, Big Willy


Arne Johannessen, Lightfoot


Martin Michaelsen, Insane, saknar sponsorer på undersidan!


Roar Johansen, Thunderbolt


Petri Simelius, KOR-661