Back to Top

Ideell upphovsrätt

Information om den ideella upphovsrätten.
Den innebär att ett fotografi aldrig får publiceras utan att ange fotografens namn.
Fotografen kan inte ge undantag, detta är en tvingande lag. Det finns möjligheter att i en mycket begränsad omfattning avtala bort denna rättighet. Detta är aldrig aktuellt för socialt media, hemsidor eller annan publicering på internet.

Alternativ för märkning av mina foton:

  • Bild: Palli Kristmundsson
  • Foto: Palli Kristmundsson
  • Photo: Palli Kristmundsson

Detta bör stå över eller under fotot eller på ett lämpligt ställe för att märka flera foton. Det räcker med ett ställe i artiklar.
I Facebook evenemang är lämpligt att ha märkningen i avsnittet ”Om” evenemanget, längst ner går bra.

 

 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll

3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket.

https://lagen.nu/1960:729

Google translate »