Här kommer några foton från en av Hammond organistens Andreas Hellkvists live streaming konserter. Han streamar från egen lokal och så som framgår av hans konserter har han lagt ner mycket möda på att få så hög kvalité som möjligt på både ljud och bild. Han behärskar hela tekniken själv och sköter detta med glans!

Andreas lägger nu stor del av sin tid på att förbereda sina live streaminigar som äger rum varje lördag klockan 18:00. Det är stor variation och han tar in önskelåtar från publiken!

Samtliga konserter finns tillgängliga på hans YouTube kanal.
Mera information hemsidan: https://andreashellkvist.com

Andreas Hellkvist
Hellkvist Headquarters
Andreas Hellkvist
Hellkvist Headquarters
Hellkvist Headquarters
Andreas Hellkvist
Andreas Hellkvist
Hellkvist Headquarters

Andreas Hellkvist
Hellkvist Headquarters
Andreas Hellkvist
Hellkvist Headquarters